2007-11-26

interaktibitatea

nazkatuta nago! bideojokuekin hasi zen eta orain esparru guztietan aurki dezakegu hitz madarikatua! gainera, gehiegi erabiltzen diren beste hainbat hitzen kasuan bezala (ikus demokrazia edo terrorismoa), dagokiena ez den zentzu bat ematen zaio ia beti. nola esan behar da?? botoi bati sakatzea interaktibitatea bada, nire aszensorea joku interaktiboa da!

aurrekoan telebistan ikusi nuen informatiko gazteen talde batek arte museoen iraultza izan behar den programa interaktiboa sortu dutela. honetan, meninas margo famatuan sartu zaitezke. hau da, bapatean margarita infantaren atzean zaude, velazquezen burugaina ikusten, eta gelaren panoramika bat egin dezakezu. paretetan kuadroak ikusten dituzu, pertsonaien atzekaldea, ispilua frentean. eta asmakizun ona balitz moduan aurkeztu zuten ere!

bi galdera nagusi dauzkat honen aurrean: lehena, non dago hemen interaktibitatea? berdin dio zein botoiari ematen diozun; programak bakarrik gela hori erakutsiko dizu, eta aurretik programatuak dauden ikuspuntuetik soilik. makinari berdin zaio zu mikel, amaia edo jontxu izatea; betetzen dituen akzioak beti dira berdinak. zein da horren interaktibitatea? nire garbigailua interaktiboa da ere? hiru garbiketa programa desberdin hautatu ditzazket! benetako interakzioa nahi izanez gero, kalera joan eta autobuseko ilaran kolatu, eta atzeko atsoak emango dizun zaplastekoa bai izango dela interaktiboa. hor bai, zeuk egiten duzuna benetan aldatzen du emaitza.

eta bigarren galdera: zer gertatzen da imajinazioarekin? alde batetik, programak erakusten dituen paretan, pertsonaiak, margoan ikusten diren berdinak dira. zertarako behar dugu, ez al da interesgarriago margoa zuzenki begiratzea? zergatik beti bitartekariak? eta zergatik irudi finkatu bat jarri artelan batek kontatzen digun istorioari? ez al da, bada, artearen dohaina geure ametsak piztea, nahiz eta kursia iruditu? eta beste post baterako utziko dut museotan bideojokuekin jendea entretenitzeko ohitura gaixoa, artea berez interesgarria eta dibertigarria izan daitekeela erakutsi ordez hainbeste azaltzen dena.

mila esker, baina ez. ez dut beste batzuk nik buruan ditudan irudiei forma jartzea nahi. mundu ez interaktiboa nahiago dudala uste dut.


estoy harta! empezó con los videojuegos y ahora la maldita palabra aparece en todas partes. además, como en los casos de otras palabras que también se utilizan demasiado (como democracia o terrorismo), casi siempre se le dá un sentido inapropiado. cómo hay que decirlo?? si darle a un botón es interactividad, mi ascensor es un juego interactivo!

el otro día vi en la tele que un grupo de jóvenes informáticos ha creado el programa que supondrá la revolución de los museos de arte. con él, puedes entrar en el famoso cuadro de las meninas. es decir, de pronto estás detrás de la princesa margarita, ves la coronilla de velázquez y puedes hacer una panorámica del cuarto. puedes ver los cuadros en las paredes, las espaldas de los personajes, tienes el espejo frente a ti. y lo presentaban como si fuera una buena invención!

tengo dos preguntas frente a esto: la primera, dónde está aquí la interactividad? le des al botón que le des, el programa sólo te enseña esa habitación, y desde puntos de vista que han sido programados previamente. a la máquina le da igual que seas mikel, amaia o jontxu; las acciones que realiza siempre son las mismas. cuál es la supuesta interactividad? mi lavadora también es interactiva? puedo elegir tres programas de lavado diferentes! si quieres interactividad, sal a la calle y cuélate en la cola del autobús, y el tortazo que te va a dar la vieja de atrás sí que va a ser interactivo. ahí sí, tus acciones realmente tienen una consecuencia.

y la segunda pregunta: qué pasa con la imaginación? por una parte, las paredes y los personajes que se ven en el programa son los mismos que aparecen en el cuadro. para qué necesitamos el programa, no es más interesante mirar el cuadro directamente? para qué siempre intermediarios? y por qué poner una imagen fijada a la historia que nos cuenta una obra de arte? no es el poder del arte encender nuestros sueños, aunque suene muy cursi? y dejo para otro post la enfermiza costumbre de entretener con videojuegos en los museos, en vez de enseñarle a la gente que el arte por sí mismo puede ser interesante y divertido.

muchas gracias, pero no. no quiero que otros les pongan forma a las imágenes que tengo en la mente. creo que prefiero el mundo no interactivo.

2007-11-14

zortzi gauza... zergatik ba zortzi?

rapaza do arcok bidalitako enkarguari jarraituz, herrikoa jarriko naiz eta euskarari buruz, hizkuntza bezala, gustatzen zaizkidan zortzi gauza aipatuko ditut. hori bai, ez diot lista gero inori bidaliko, dagoeneko denek egin baidute. beti ere atzerapenarekin...

. ez duela beste edozein hizkuntzarekin inolako loturarik (autismoa nolabait...)
. chomskyri hileak puntan jarri zizkiola subjektuari buruzko tesiak garatzeko orduan
. inork ez dakiela nire izena nola ahozkatzen den... arazoak ematen dituen arren
. nire izena irakurriz jendeak ez dakiela inoiz tasmaniakoa edo moldaviakoa ote naizen
. preposizio bakoitzarako deklinabide modu bat dugula, eta ondorioz ez ditugula beste hizkuntzak ikasteko orduan preposizioekin dituzten arazoak (badakit gezurra dela, baina utzidazue utopiaren ametsa...)
. ez dagoela generorik
. hainbeste euskalki dauzkagula, ez dugula elkar ulertzen, eta bizkaitarren berearekin burugogor jarraitzen dutela
. europako hondarerik zaharrenetarikoa mantentzeko betebeharra ezartzen digula hitz egiteak


siguiendo el encargo de la rapaza do arco, me voy a poner de mi pueblo y voy a escribir ocho cosas que me gustan del euskera como lengua. pero no le voy a mandar la lista a nadie, porque prácticamente todo el mundo la ha hecho ya. siempre con retraso...

. que no tiene nada que ver con ninguna otra lengua (un cierto autismo...)
. que le puso los pelos de punta a chomsky a la hora de desarrollar tesis sobre el sujeto
. que nadie sabe cómo se pronuncia mi nombre... aunque me dé muchos problemas
. que leyendo mi nombre, la gente se pregunta si seré de tasmania o de moldavia
. que tenemos un modo de declinación para cada preposición y, por lo tanto, nos evitamos los problemas que surgen con las preposiciones al aprender otros idiomas (sé que es mentira, pero dejadme el sueño de la utopía...)
. que no hay géneros
. que tenemos tantos dialectos que no nos entendemos, y que los bizkainos se siguen aferrando cabezonamente al suyo
. que, para mantener uno de los restos culturales más antiguos de europa, tenemos la obligación de hablarlo